PAYAS FİRMA REHBERİ

Guest


...Author Topic: D?J?TAL ELEKTR?K SAYAÇ OKUMA  (Read 4625 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

PAYAS

  • Yönetici
  • ****
D?J?TAL ELEKTR?K SAYAÇ OKUMA
« on: 19 January 2015, 11:24:59 »
"T" Toplam harcanan W de?erini gösterir.

Dilekçe ile ba?vurmad?kça Tek zamanl?dan Ayr?lamaz Saat sahibi.T1 SABAH T2 Ak?am T3 Gece Tarifesidir T4 ise Teda? ?artna?mesine Ba?l? kalarak Programlanmam??d?r.

Sayac?n üzerindeki Her Lamban?n yanmas? 1 W/h (saat) ?FADE ediyor.

"P" ise DEMAND ? ifade ediyor.

?imdi gelelim hesaplamaya.

T: yukarda yaz?d??m gibi Toplam W yazar Saati okuyan ki?i geldi?inde saatin T de?erini bir yere not edip Sonraki ne zmaan istersen O vakit T de?erini yazars?n ?u ?ekilde;

Saat 1.(Yetkili) okuma :5000W

Sonraki iste?e(Sahip) Ba?l? okuma:5700W

Saat 2.(Yetkili) Okuma:6000W

1.Okuma ?le Sahip de?erini ele al?p.

Örn.5700w-5000w:700w

700 x 20.463(Tek zamanl? tarife ücreti birim fiyat?):143,24.1 TL (Yani:143.24 tl) Tüketilen Enerji bedeli.

Burdan sonras?  KDV ÖTV vs si giriyor i?in içine :) Bunlar? ise Ö?renemezsin Ö?renme yolu var ama hesab? de?i?iyor.

Denklem ?u ?ekilde Saat 2 okundu?u zaman

saat1.okuma W - Saat 2.okuma W:Toplam W [Toplam W x Birim Fiyat(20.463):Tüketilen TL]

Dijital Elektrik Saati Okuma, Sayaç Okuma
Al?nt? : http://www.chip.com.tr/forum/dijital-elektrik-sayacina-bakarak-tl-hesaplama_t262798.html

 


* .


Yandex.Metrica