PAYAS FİRMA REHBERİ

Guest


...Author Topic: YAKIT TÜKET?M? HESAPLAMA  (Read 3108 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

PAYAS

  • Yönetici
  • ****
YAKIT TÜKET?M? HESAPLAMA
« on: 16 March 2011, 12:05:18 »
Yak?t Tüketimi Hesaplama
 
Otomobilinizin yak?t tüketimi ne kadar, biliyor musunuz?

Kulland???n?z arac?n yak?t tüketimini hesaplayabilmeniz için a?a??daki tabloya en az iki verinin do?ru girilmesi gerekiyor. Bu de?erler deponuza doldurdu?unuz "yak?t miktar?" ve bu yak?t miktar?yla "katedilen yol"un uzunlu?u.
E?er "Kilometrede kaç para yak?yor?" sorusunun cevab?n? da merak ediyorsan?z, "Kulland???n?z yak?t?n litre fiyat?n?" da bilmeniz gerekiyor.
Bu de?erlerle do?ru bir hesap yapmak için:

1- Deponuzu kapa?a kadar yak?tla doldurun, LPG Kullan?yorsan?z Depodaki Gaz? Bitirin.
2- Günlük kilometre sayac?n?z? s?f?rlay?n, - LPG Kullan?yorsan?z Bir Miktar LPG Al?n
3- 100-200 km yada daha uzun yol yapt?ktan sonra ayn? benzincide ayn? pompada deponuzu tekrar kapa?a kadar doldurun ve litre de?erini not edin. LPG Kullan?yorsan?z arac?n?z?n yak?t? bitti?inde.
4- Otomobilinize bindi?inizde günlük km de?erini not edin.
5- Ald???n?z yak?t?n litre fiyat?n? not edin.


Ekteki Dosyaya Ald???n?z yak?t Tutar?n? ve Fiyat?n?, Yapt???n?z KM de?erini  "Sar? hücrelere" girerek arac?n?z?n KM de yakt??? miktar? litre olarak TL olarak görebilirsiniz. Bu verilerle belirli bir KM kar??l???nda ne kadar yakaca??n? veya TL kar??l??? ne kadar gidece?ine veya Litre baz?nda ne kadar gidebilece?inize ula?abilirsiniz. Dosyay? indirebilmek için Üye Olun.

Dosya Adresi
http://www.payastim.com/x/yhkt.xls

 


* .


Yandex.Metrica