kredi başvurusu LPG MAP STFT VE LTFT OBD ?NCE AYAR

PAYAS FİRMA REHBERİ

Ziyaretçi


...Gönderen Konu: LPG MAP STFT VE LTFT OBD ?NCE AYAR  (Okunma sayısı 1218 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

PAYAS

  • Yönetici
  • ****
LPG MAP STFT VE LTFT OBD ?NCE AYAR
« : 10 Mayıs 2017, 16:29:40 »
http://www.easterncatalytic.com/education/tech-tips/fuel-trim-can-be-a-valuable-diagnostic-tool/
http://longislandcatalytic.com/understanding-fuel-trims/


-Buradaki ltft nin bu kadar h?zl? de?i?mesi valvematic motorla m? alakal?? vvt motorlarda da ayn? bu ?ekilde mi?
Motor tipinden ziyade, egsoz kaça??, hava kaça??, bozuk enjektör, kirli maf sensörü vs. ltft ve stft'de ani de?i?ime sebep olabiliyor.
*Hava kaça?? varsa rölantide + olan düzeltme devir artt?kça - ye geçiyor.
*Yak?t pompas? yeti?emiyorsa veya maf sensörü kirliyse rölantide - de olan düzeltme devir art?kça + ya geçiyor.
*Enjektörlerde kaçak varsa - düzeltme tavan yap?yor, yetersiz geliyorsa + düzeltme tavan yap?yor.
*Oksijen sensörü öncesinde egsoz kaça?? varsa + düzeltme yap?yor.​

-ltft'nin uzun aral?kla de?i?mesi mi, yoksa bu ?ekilde hemen de?i?mesi mi daha iyidir?
ltft closed loopta zamanla ö?renilen bir de?er ve stft gibi geçici de?il. stft belli bir ortalama yakalad?ktan sonra ltft'ye çarpan olarak etki ediyor. ltft stft'ye göre daha uzun aral?klarla de?i?iyor ve genelde sabit kal?yor.

-Bu yak?t düzeltme i?inde esas olan ltft mi yoksa stft mi, yani at?yorum ltft 10 stft -2 olursa nihai düzeltme 8 mi oluyor yoksa 10 veya -2 mi?
Esas olan ltft+stft de?eri. Örne?in ltft 10 stft -2 oldu?unda nihai %8 yak?t art?yor. Sa?l?kl? çal??an sistemde ltft ile stft aras?ndaki fark?n %10'dan fazla olmamas? gerekiyor. Yani ltft 10 stft -10 iken yak?t düzeltme 0 oluyor fakat san?ld???n?n aksine bu sorun yok demek de?il çünkü arada %20 lik bir fark oluyor. Aradaki makas?n da %10'u geçmemesi gerekiyor yani ltft-stft %10 sa?l?kl? çal??ma aral??? olarak kabul ediliyor.

-Tam gazda ltft kullan?l?yor mu?
Tam gaz yak?t hesaplamas?nda mevcut ltft de?eri kullan?l?yor.


Ayr?ca ar?zalar? tespit edebilmek için ltft ve stft de?erlerini rölantide ve 2500 devir civar?nda de?erlendirmek gerekiyormu?.


 


* .


Yandex.Metrica